REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

JAVNI POZIVI U OKVIRU PROJEKTA "ISTRAŽI SVOJ BIZNIS - FAZA 2"

Datum objave: 22-03-2017

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa 7 organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji 3 lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška... Pročitaj ceo tekst

Završena obuka iz oblasti informacionih tehnologija

Datum objave: 14-04-2019

U periodu oktobar 2018 – mart 2019, Regionalni edukativni centar - Banat bio je domaćin obuci iz oblasti informacionih tehnologija namenjenoj nezaposlenim licima sa ili bez prethonog iskustva iz ove oblasti. Obuku je realizovalo Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering... Pročitaj ceo tekst

Regionalni edukativni centar - REC Banat

Regionalni edukativni centar Banat (REC BANAT) je formiran u okviru projekta “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja” (Education to easier employment – E3), finansijski podržanog od strane IPA Programa Evropske unije “Socijalno ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji” i Austrijske razvojne agencije koji je implementirao Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) u partnerstvu sa još 9 institucija iz regiona, sa ciljem da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti na teritoriji Banata, kroz stvaranje partnerskih odnosa u obrazovnom procesu, promociju celoživotnog učenja i aktivnosti obuka, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u skladu sa potrebama zajednice i tržišta rada. Iako tek novoosnovana institucija, kroz projekat je razvila široku mrežu partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora i postala nosilac institucionalnog sistema neformalnog obrazovanja u regionu.

Kao što je pomenuto, REC Banat uspostavljen je u okviru projekta na kom je učestvovalo 10 institucija i organizacija iz regiona (RCR Banat, Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova, Grad Zrenjanin, Opština Kovačica, Kancelarija za LER Opštine Novi Bečej, Edukativni centar za profesionalne i radne veštine Novi Sad, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Regionalna privredna komora Pančevo, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin i Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin). Takođe, u okviru istog projekta, pripremljena je i Platforma o sistemu institucionalne podrške neformalnog obrazovanja odraslih potpisana od strane 20 organizacija iz regiona, među kojima su i pokrajinski organi vlasti, lokalne samouprave u Banatu, visoko obrazovne institucije, privredne komore i kompanije, a REC Banat je prepoznat kao nosilac institucionalnog sistema. REC Banat je u kratkom vremenskom periodu uspeo da oko sebe okupi velik broj saradnika, te je tako potpisnik preko 70 Memoranduma o razumevanju i saradnji sa pružaocima usluga obrazovanja odraslih. Sve navedeno, govori u prilog činjenici da je iako mlada institucija, REC Banat uspeo da uspostavi široko partnerstvo na regionalnom nivou u obrazovnom procesu između lokalnih i regionalnih organa vlasti, obrazovnih i trening institucija, socijalnih partnera, poslovnog sektora, a sve u kontekstu celoživotnog učenja i razvoja društva zasnovanog na znanju.

REC Banat se razvio u organizaciju snažnih resursa, koja će kao lider u oblasti neformalnog obrazovanja u regionu biti sposobna da aktivno planira i realizuje svoje projekte u širokom partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama. S obzirom na to da je REC Banat mlada institucija, u svojim aktivnostima uživa punu podršku svojih osnivača, sa kojima usko sarađuje, sprovodi zajedničke aktivnosti i deli resurse.

Tehnički kapaciteti: Prostorije Regionalnog edukativnog centra Banat nalaze se u širem gradskom jezgru Zrenjanina i obuhvataju prostor od oko 400m2. REC Banat raspolaže prijemnim prostorijama, kancelarijom, sanitarnim čvorovima i kuhinjom, kao i trening salom kapaciteta do 40 mesta. Celokupan prostor je u potpunosti funkcionalno opremljen svom potrebnom tehničkom i računarskom opremom najnovije generacije i odgovarajućim nameštajem, neophodnim za rad i pružanje usluga u skladu sa ciljevima sa kojima je osnovan. Takođe centar je prilagođen licima sa posebnim potrebama.

U skladu sa navedenim, REC Banat donosi kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje svih zainteresovanih lica i prevenciju dugoročne nezaposlenosti. Pored izgradnje institucionalnog sistema za neformalno obrazovanje odraslih u regionu, REC Banat radi na izradi novih programa obuka kojima se obučavaju nezaposlena lica i na taj način im se omogućava da stečenim veštinama i znanjima pronađu nove mogućnosti zapošljavanja. Ovi programi se sprovode u skladu sa identifikovanim potrebama regiona u oblastima: privrede, poljoprivrede, turizma, hemijske industrije, zaštite životne sredine...

REZULTATI NAKON PROJEKTA:

Od osnivanja 21. januara 2015. godine, REC Banat je ostvario sledeće rezultate:

 • REC Banat stekao status akreditovanih Institucije za obučavanje i sertifikaciju međunarodno priznatog ECDL standarda (European Computer Driving Licence).
 • Obučeno 570 lica u okviru 36 obuka iz različitih oblasti:
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Poslovni model budućnosti – Kanvas
  • Istorija, institucije i programi pomoći EU
  • Priprema predloga projekata
  • Obuka za početnike u biznisu
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Primena metodologij participativnog učenja i delovanja PLA/RRA
  • GIS obuka
  • ECDL
 • Pripremljeno je 10 projektnih aplikacija, od čega su 4 projekta već implementirana, 1 je u procesu implementacije i 3 se nalaze u procesu evaluacije.
Naziv projekta Donator Budžet Partneri Trajanje Rezultati
Projektima do održivog razvoja Grada Zrenjanina Grad Zrenjanin 847.000,00 RSD / 01.03. – 01.09.2015.
 • Izrađena analiza dostupnih instrumenata podrške prema potrebama lokalne zajednice
 • Razvijeno 5 modula namenjenih različitim ciljnim grupama i izvorima finansiranja
 • Unapređena znanja i veštine 60 predstavnika ciljnih grupa u oblasti pisanja predloga projekata i primene metodologije participativnog učenja i delovanja (PLA/RRA)
 • Podignuta svest lokalne zajednice značaju i mogućnostima projektnog planiranja i neformalnog obrazovanja.
Znanjem ka Evropskoj Uniji Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 244.000,00 RSD / 14.05.-13.09.2015.
 • Povećan nivo znanja mladih ljudi o EU integracijama i funkcionisanjem EU institucija
 • Povećani kapaciteti mladih koji se bave pitanjima mladih na lokalnom nivou, za samostalnu pripremu projektnih predloga i apsorpciju finansijskih sredstava iz donatorskih programa.
 • Razvijeni novi moduli unutar REC Banat
Zrenjanin - Grad preduzetnika NIS AD 506.000,00 RSD / 01.09. – 30.11.2015.
 • Podignut stepen zapošljivisti mladih, kroz unapređenje znanja i veština zrenjaninskih srednjoškolaca iz oblasti preduzetništva
 • Nastavno osoblje edukovano i ohrabreno za uvođenje novina u nastavni program
 • Unapređeni kapaciteti škole pobednice u smislu nastavno školskog materijala (interaktivna tabla)
 • Podignuta svest lokalne zajednice o značaju preduzetništva i afirmisan preduzetnički ambijent
Istraži svoj biznis Agencija za razvoj i saradnju Švajcarske SDC 24.950 CHF Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat i tri privredna subjekta 01.02.-31.07.2016 Uspostavljen mehanizam za podršku mladim nezaposlenim licima, koji doprinosi povećanju zapošljivosti i samozapošljavanju. Obučeno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Banata iz oblasti peduzetništva i tri najbolje poslovne ideje biće finasijski podržane u iznosu od 2.000 CHF

Projekat u implementaciji

Naziv projekta Donator Budžet Partneri Trajanje Rezultati
Edukuj se, zaposli se! MOS 2.249.000,00 RSD Grad Pančevo
RCR Banat
Beba Company
01.07.2016.- 28.02.2017 Uspostavljen mehanizam za podršku mladim nezaposlenim licima, koji doprinosi povećanju zapošljivosti i samozapošljavanju. Obučeno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Banata iz oblasti peduzetništva i tri najbolje poslovne ideje biće finasijski podržane u iznosu od 2.000 CHF
ECDL test centar
ECDL - European Computer Driving Licence

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin