REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Osnove Linux OS

Opis

Osnove Linux operativnog sitema (na bazi CentOS I RedHat distribucija). Ovaj kurs namenjen je IT profesionalcima bez iskustva u Linux operativnom sistemu koji žele da steknu neophodna znanja i veštine za komforan rad na Linux operativnim sistemima zasnovanim na CentOS I RedHat distribucijama.

Program

Kurs je usmeren ka izvršavanju svakodnevnih administratorskih zadataka na Linux operativnom sistemu. Kurs se izvodi na Linux serverima i obuhvata 90% praktičnog rada na Linux sistemima i servisima (Hands-one and Task-focused courses). Takođe polaznici stiču praktično iskustvo i u grafičkom i u komandnom okruženju Linux operativnog sistema. Rad na komandnom okruženju postavlja temelje za usavršavanje polaznika koje žele da postanu Linux sistem adminstratori.

Broj časova (Trajanje časa: 60 minuta)

40

Predznanje

Nije potrebno predznanje

Cena za fizička lica: 125000 dinara

Cena za pravna lica: 125000 dinara

Akcijska cena: 62500 dinara


RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin