REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

ECDL

ECDL Start

ECDL – European Computer Driving Licence

Šta je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je nezavisan standard kojim se na nivou Evropske Unije i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Polaganje ECDL ispita:

ECDL Start

ECDL Start sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabelarnih kalkulacija i Interneta.
ECDL Start sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.

Preporučena cena za polaganje ECDL start sertifikata u ovlašćenim testing centrima (TC) iznosi 10EUR po modulu, što ukupno za 4 modula iznosi 40EUR bez PDV-a.

Priprema ispita putem ECDL Internet sajta po ceni jedinstvenoj za čitavu teritoriju Republike Srbije iznosi 20EUR bez PDV-a po modulu.

ECDL start indeks po ceni jedinstvenoj za čitavu teritoriju Republike Srbije iznosi 30EUR bez PDV-a.


Detaljnije

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin